تامین آذوقه
تاریخ شروع 1398/12/19
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
البرز
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان