کربلا نرفته ها
تاریخ شروع 1398/05/01
دسته بندی
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
اردبیل
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد