پویش آزادسازی زندانیان دیه
تاریخ شروع 1399/02/27
دسته بندی
اجتماعی
مناطق تحت پوشش
ایران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش اجرایی

به زودی گزارش مالی و اجرایی طرح بارگزاری می‌شود. از شکیبایی شما سپاسگزاریم


گزارش های تصویری

طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد
بازدید از صفحه برنامه تلویزیونی مثل ماه