قربانی گوسفند
تاریخ شروع 1398/04/17
مبلغ جمع آوری شده 1,000 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
آذربایجان غربی
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 1,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 1,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان