استودیو سطر
نذر فرهنگی،‌ بدون قید، به نیت ولی‌عصر و مادر مکرمه‌شان
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
5 هزار تومانی
14 هزار تومانی
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)