استودیو سطر
تولید محتوا و رونمایی از سایت ملیکه
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 تومان
21%
همیاری 10 هزار تومانی
همیاری 50 هزار تومانی
همیاری 100 هزار تومانی
همیاری 500 هزار تومانی
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)