هدیه پک فرهنگی نیمه شعبان
تاریخ شروع 1399/01/09
مبلغ مورد نیاز 11,340,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 11,340,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 11,340,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 550,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 10,790,000 تومان