⁠تبسم رمضان 2: پویش پرداخت بدهی قبوض خانواده‌های نیازمند شهر زاهدان
تاریخ شروع 1399/02/15
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان