⁠تبسم رمضان 2: پویش پرداخت بدهی قبوض خانواده‌های نیازمند شهر زاهدان
تاریخ شروع 1399/02/15
مبلغ جمع آوری شده 32,668,700 تومان
دسته بندی
معیشت
صدقه
مناطق تحت پوشش
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 32,668,700 تومان
  • پرداخت آنلاین: 19,975,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 12,693,700 تومان