تبسم رمضان 3: قربانی گوسفند و توزیع گوشت بین نیازمندان شهر زاهدان
تاریخ شروع 1399/02/26
مبلغ جمع آوری شده 20,498,162 تومان
دسته بندی
معیشت
صدقه
مناطق تحت پوشش
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 20,498,162 تومان
  • پرداخت آنلاین: 18,701,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 1,797,162 تومان