لبخند فرشته ها شماره 3
تاریخ شروع 1399/02/27
مبلغ جمع آوری شده 8,000,000 تومان
دسته بندی
معیشت
سلامت
کودکان
مناطق تحت پوشش
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 8,000,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 8,000,000 تومان