لبخند فرشته ها شماره 18
تاریخ شروع 1399/02/27
مبلغ مورد نیاز 5,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
دسته بندی
سلامت
کودکان
مناطق تحت پوشش
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان