سفره مهربانی
تاریخ شروع 1399/02/27
مبلغ جمع آوری شده 90,000,000 تومان
دسته بندی
معیشت
اجتماعی
مناطق تحت پوشش
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 90,000,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 90,000,000 تومان