لبخند فرشته ها شماره 4
تاریخ شروع 1399/02/27
مبلغ مورد نیاز 3,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 3,800,000 تومان
دسته بندی
سلامت
کودکان
مناطق تحت پوشش
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 3,800,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 3,800,000 تومان