طرح جمع آوری فطریه خیریه ترنم
تاریخ شروع 1399/02/29
مبلغ جمع آوری شده 5,888,000 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 5,888,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 5,888,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان