"کریمانه" طرح ارسال سبد ارزاق برای خانواده های کودکان کار
تاریخ شروع 1399/02/14
مبلغ جمع آوری شده 3,570,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 3,570,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 3,570,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان