رسم علوی
تاریخ شروع 1397/12/18
مبلغ جمع آوری شده 100,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 100,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 100,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد