جامعه‌ی استارت‌آپی | با همکاری فردای سبز شریف
تجهیز مدرسه‌ی نجمه روستای عورکی
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 35,000,000 تومان
16%
سازمانی
سی هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)