روستای جنگارک پایین
تاریخ شروع 1398/12/19
مبلغ مورد نیاز 15,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 15,056,114 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 15,056,114 تومان
  • پرداخت آنلاین: 15,056,114 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان