دینیما
مجموعه هشت جلدی «حامد احساس می‌کند»
توضیحات

کد :168 

نام کتاب: حامد احساس میکند 

✍نویسنده: محمدحسن فاطمی راد 

ناشر: براق (ناشر برگزیده کشور) 

گروه سنی: ب و ج

توضیح: مجموعه هشت جلدی که به بررسی ناراحتی، ترس، حسادت، خوشحالی، بی حوصلگی، عصبانیت، نگرانی و تنهایی در کودکان می پردازد که در برخورد با موضوعات مختلف می پردازد. 

 این مجموعه کتاب سعی دارد کودک را با احساسات بیان شده آشنا کند و به آنها یاد دهد که چگونه حس منفی را کنترل و اصلاح کنند.

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)