دینیما
سردار تشنه کام
توضیحات
کد :195 ????نام کتاب: سردار تشنه‌کام ✍???? نویسنده: سیدمحمدصادق موسوی ????ناشر: براق ????گروه سنی: ج و د ????توضیح: داستان زندگی حضرت عباس(ع) به زبانی نوجوانانه.
تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)