دینیما
امام زمان(عج)
توضیحات
کد :200 ????نام کتاب: امام زمان (عج) ✍???? نویسنده: فریبا کلهر ????ناشر: به نشر ????گروه سنی: ب و ج ????توضیح: کتابی از «مجموعه با علی یا علی». این کتاب درباره امام دوازدهم است. نویسنده مجموعه ی 14 معصوم را به شکل داستانی جذاب برای نوجوانان روایت می کند
تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)