دینیما
لینالونا
توضیحات

کد :234 
نام کتاب: لینالونا 
✍ نویسنده:کلر ژوبرت
ناشر: فرهگ اسلامی 
گروه سنی: ب 
توضیح: این کتاب درقالب یک داستان تخیلی زیبا، مسئله حجابِ مو را از دو منظر استدلالی و تعبدی برای کودکان تبیین می‌کند..

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)