دینیما
14قصه، 14معصوم
توضیحات

کد :237 

نام کتاب: حضرت فاطمه 

✍نویسنده:حسین فتاحی 

ناشر: قدیانی(بنفشه) 

گروه سنی: ب و ج 

توضیح: حکایت‌هایی از زندگی حضرت زهرا(س) برای دبستانی‌ها.

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)