دینیما
قصه هایی از امام محمد تقی
توضیحات
کد : 242 ????نام کتاب: 14قصه.14معصوم - امام محمد تقی ✍???? نویسنده: حسین فتاحی ????ناشر: قدیانی(بنفشه) ????گروه سنی: ب و ج ????توضیح: حکایت‌هایی از زندگی امام جواد(ع) برای دبستانی‌ها.
تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)