دینیما
به سوی شهر فراموشی
توضیحات
کد :245 ????نام کتاب: به سوی شهر فراموشی ✍???? نویسنده:فریبا کلهر ????ناشر: قدیانی(بنفشه) ????گروه سنی: ب و ج ????توضیح:داستان حضرت مسلم در قضایای کربلا به زبانی کودکانه. کتاب دوم از مجموعه ده جلدی «قصه‌های عاشورایی».
تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)