دینیما
قصه های عاشورایی. حر
توضیحات

کد :247 ????نام کتاب: می خواهم او نباشد ✍???? نویسنده: فریبا کلهر ????ناشر: قدیانی (بنفشه) ????گروه سنی: ب و ج ????توضیح: داستان حرّ در کربلا به زبانی کودکانه. کتاب سوم از مجموعه ده جلدی «قصه‌های عاشورایی».

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)