دینیما
عزیر نبی.داستان پیامبران
توضیحات
کد : 260 ????نام کتاب:عزیر ✍???? نویسنده: حسین فتاحی ????ناشر: قدیانی (بنفشه) ????گروه سنی: ب و ج ????توضیح:داستان زندگی حضرت عزیر(ع) به زبانی ساده برای 6 تا 10 ساله‌ها. از مجموعه 26 جلدی «پیامبران و قصه‌هایشان». معرفی شده در کتاب‌نامه‌ی رشد آموزش و پرورش.
تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)