دینیما
قضاوت‌های امام علی/9
توضیحات
کد : 284 ????نام کتاب:فکرپلید ✍???? نویسنده: حمیده رودبارانی ????ناشر: مرکز نشر کتاب ????گروه سنی:ج و د ????توضیح:داستانی از قضاوت امام علی(ع) برای کودکان و نوجوانان. از مجموعه ده جلدی «قضاوت‌های امام علی»
تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)