دینیما
مجموعه پنج جلدی «هر حدیث یک قصه»
توضیحات

کد :191 

نام کتاب:مجموعه پنج جلدی «هر حدیث یک قصه» 

نویسنده:سید حمید موسوی گرمارودی 

ناشر:براق 

گروه سنی:ب وج 

توضیح:  این مجموعه که درنوع خود جدید ومبتکرانه است؛به منظور آموزش احادیث کوتاهی از پیامبراسلام(ص) که دارای موضوعی تربیتی بوده است،فراهم آمد. تانخستین سنگ بنای شاکله شخصسیتی عزیزان ما،رنگ وبویی اسلامی داشته باشد.
دراین مجموعه ،از داستان های کوتاه و جالب استفاده شده تا پیام مندرج در آن در اعماق ذهن و فکر مخاطب خردسال آن باقی بماند و درزندگی پیشرو از آن بهرمند گردد؛

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)