دینیما
نگاه با محبت
توضیحات

کد : 211 
نام کتاب: نگاه با محبت 
 نویسنده: سید محمد مهاجرانی 
ناشر: جمال 
گروه سنی: ب و ج 
توضیح: این مجموعه کتاب سعی دارد یک حدیث را برای کودکان با شعر و قصه بیان کند در جلد اول به بیان حدیثی از پیامبر می پردازد.

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)