دینیما
فریاد غربت(ترجمه خطبه حضرت زهرا)
توضیحات

کد : 210 
نام کتاب: فریاد غربت/ترجمه خطبه ی حضرت زهرا
 ✍ نویسنده: آیت الله کریمی جهرمی 
ناشر: راسخون 
توضیح: نویسنده این کتاب متن خطبه ی حضرت زهرا را به زبانی روان و قابل فهم برای رده های مختلف سنی ترجمه کرده و با سبکی نو متن خطبه را با عناوین مختلف بازنویسی نموده است.

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)