دینیما
قرآن ، کودک، سرگرمی
توضیحات

کد : 222 
نام کتاب: قرآن . کودک . سرگرمی 
✍ نویسنده: علیرضا افشاری
ناشر: جمال
گروه سنی: ب و ج 
توضیح: نویسنده در این کتاب سعی دارد با شیوه و زبان کودکانه ، و استفاده از سرگرمی های جذاب مفاهیم قرآن را به بچه ها انتقال دهد. 

این مجموعه کتاب به عنوان اثر برتر در جشنواره رشد معرفی شد. و در یک دوره 3 جلدی با تخفیف 40 درصد عرضه می گردد.

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)