دینیما
حیوانات در قرآن 1
توضیحات

کد : 174 

نام کتاب: گاو طلایی 

✍علی باباجانی 

ناشر: جمال 

گروه سنی: ب و ج 

توضیح: موضوع کتاب ،داستان گاو سامری که نامش در قرآن آمده می باشد این کتاب از مجموعه ده جلدی «حیوانات در قرآن» است .

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)