دینیما
حیوانات در قرآن 3
توضیحات

کد : 176 

نام کتاب: شتر مو قرمز 

نویسنده: علی باباجانی 

ناشر: جمال 

گروه سنی: ب و ج 

توضیح: داستان ناقه صالح که نامش در قرآن آمده است را با زبان کودکانه بیان کرده است. این کتاب از مجموعه ده جلدی «حیوانات در قرآن» است .

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)