یاس کبود
تاریخ شروع 1398/10/09
مبلغ جمع آوری شده 5,576,000 تومان
دسته بندی
مذهبی
مناطق تحت پوشش
مرکزی
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 5,576,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 5,576,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان