همدلی
تاریخ شروع 1398/10/09
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
دسته بندی
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
مرکزی
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان