بسته های معیشتی
تاریخ شروع 1399/02/15
مبلغ جمع آوری شده 1,160,000 تومان
دسته بندی
معیشت
سلامت
کودکان
سالمندان
ایتام
اجتماعی
صدقه
وجوهات شرعی
مناطق تحت پوشش
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 1,160,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 10,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 1,150,000 تومان