صدقه به جهت سلامتی کادر درمانی درگیر با کرونا
تاریخ شروع 1398/12/09
مبلغ جمع آوری شده 110,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 110,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 110,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان