صدقه برای شادی روح حاج آقا مجتبی
تاریخ شروع 1398/10/24
مبلغ مورد نیاز 100,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
دسته بندی
محیط زیست
مناطق تحت پوشش
البرز
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان