قربانی گوسفند ماهانه
تاریخ شروع 1397/11/15
مبلغ جمع آوری شده 25,404,500 تومان
دسته بندی
معیشت
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 25,404,500 تومان
  • پرداخت آنلاین: 19,667,500 تومان
  • پرداخت به حساب: 5,737,000 تومان