کمک به سیل زدگان
تاریخ شروع 1398/01/04
مبلغ جمع آوری شده 7,225,000 تومان
دسته بندی
معیشت
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 7,225,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 1,165,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 6,060,000 تومان