قربانی روز نیمه شعبان
تاریخ شروع 1398/01/29
مبلغ جمع آوری شده 8,319,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 8,319,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 3,319,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 5,000,000 تومان