توزیع نان صلواتی
تاریخ شروع 1399/02/26
مبلغ مورد نیاز 14,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 13,863,800 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 13,863,800 تومان
  • پرداخت آنلاین: 6,863,800 تومان
  • پرداخت به حساب: 7,000,000 تومان