اهدای عروسک به کودکان اربعینی
تاریخ شروع 1398/07/17
مبلغ مورد نیاز 7,500,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
دسته بندی
کودکان
مناطق تحت پوشش
عراق
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان