اهدای عروسک به کودکان اربعینی
تاریخ شروع 1398/07/17
مبلغ مورد نیاز 7,500,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 305,000 تومان
دسته بندی
کودکان
مناطق تحت پوشش
عراق
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 305,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 305,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد