مشهد 98
تاریخ شروع 1398/03/19
مبلغ مورد نیاز 10,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 211,100 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 211,100 تومان
  • پرداخت آنلاین: 301,300 تومان
  • پرداخت به حساب: -90,200 تومان