تامین هزینه جوایز شعبانیه
تاریخ شروع 1399/02/04
مبلغ مورد نیاز 2,276,590 تومان
مبلغ جمع آوری شده 600,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 600,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 40,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 560,000 تومان