مناسب سازی نماز خانه
تاریخ شروع 1398/04/05
مبلغ مورد نیاز 4,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 357,888 تومان
دسته بندی
اجتماعی
عمرانی
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
اردبیل
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 357,888 تومان
  • پرداخت آنلاین: 112,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 245,888 تومان