تامین هزینه مراسم فاطمیه
تاریخ شروع 1398/10/17
مبلغ مورد نیاز 10,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 9,820,700 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 9,820,700 تومان
  • پرداخت آنلاین: 9,820,700 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
بازدید از صفحه همراهی